Lær mer om.....
Overlockmaskin
En overlockmaskin brukes i hovedsak til strikkede/stretchy stoffer, men gir også mange gode muligheter for vevd stoff.

En overlockmaskin for hjemmesøm, har som oftes fire tråder. To overtråder og to undertråder.

En overlockmaskin for hjemmesøm, er som regel mekanisk (i motsetning til elektronisk). Du gjør altså alle innstillinger ved å skru på hjul/knapper.

Et godt råd er at du setter deg ordentlig inn i hvordan du trer overlockmaskinen din. Dette står både på selve maskinen, og også i instruksjonsboken.

Er du skikkelig heldig, så har du en overlockmaskin som trer seg selv gjennom et Air Thread system (sånn som den på bildet).
Forskjellen på en overlockmaskin og symaskin
En overlockmaskin har mulighet til å sy med to, tre, fire eller flere tråder. 
En symaskin
syr med to tråder.

En overlockmaskin syr den sømmen du har stilt maskinen inn for, samtidig som den beskjærer sårkanten rett før sømmen syes. Dette betyr at ved søm med fire tråder, vil overlovckmaskinen både beskjære stoffet, montere sammen stoffdelene og kaste over sårkanten, i én og samme operasjon. Legg merke til at du dermed ikke kan stryke/presse sømrommet åpent. Dersom man syr med 3 eller 4 tråder, er denne sømmen mer elastisk enn hva man får på en symaskin.
En symaskin syr den sømmen du har valgt og stilt inn maskinen for, ved bruk av undertråd og overtråd.
Overlockmaskin
Write your awesome label here.
Overlock søm fra rettsiden
Overlocksøm bra vrangsiden
Symaskin
Write your awesome label here.
Rettsøm fra rettsiden
Rettsøm fra vrangsiden
Er det første gang du skal sy på overlockmaskin? 
Hva gjør en overlockmaskin?
En overlockmaskin skjærer, syr monteringssøm og kaster over sårkanten i én og samme operasjon. Sømmen denne symaskinen syr, er elastisk. Det er dette som gjør at den passer så godt til strikkede/stretchy stoffer.

Strømledning og symaskinpedalen
Aller først må du koble symaskinen til strøm med den medfølgende strømledningen.Du må også koble til symaskinpedalen. På noen maskiner er dette én og samme utgang på symaskinen.
På høyre side av symaskinen finner du også av/påknappen.

Å tre maskinen (med tråd)
En overlockmaskin syr med to, tre, fire eller flere tråder. Vi anbefaler å bruke tråd på trådsneller/spoler/koner som er spesiallaget for overlockmaskinen. Alle disse står ved siden av hverandre oppe/bak på maskinen, selv om noen (to) er til undertråd og noen (to) er til overtråd.
En overlockmaskin har to nåler, og to av trådene skal gjennom disse som siste steg ved treing. Alle trådene plasseres på trådholderne bak/oppe på maskinen. Deretter følger du maskinens anvisninger eller bruksansvisningen for hver av trådenes bane. De to undertrådene skal tres i systemet som ligger skjult bak maskinens deksel. Dette må du åpne for å tre maskinen. 

Er du skikkelig heldig, så har du en overlockmaskin som trer seg selv gjennom et Air Thread system (sånn som den på bildene).
På bildene ser du hvordan du må åpne dekslene for å komme til maskinens trådsystem for undetrådene.

Du ser også at det er godt forklart på selve maskinen, hvordan du skal tre den.
Nål
Når du kjøper en symaskin vil det være nåler fastmontert på maskinen. Dersom du skal bytte nåler bruker du den lille skrutrekkeren som følger med.

 Nåler som passer til overlockmaskin er HAX1SP og ELX750
HER lærer vi deg mer om nåler og valg av riktig nål.

PS! Det er ikke flaut å brekke nålen! Det gjør vi alle sammen. Da er det bare å bytte nål og sy videre. Bare pass på at du alltid har noen nåler i reserve.
Trykkfot
Trykkfot kalles også for fot eller labb. Trykkfoten trykker stoffet ned mot stingplaten og griperne, og er med på å holde stoffet på plass mens du syr. I bruksanvisningen for maskinen din vil det stå hvordan du bytter trykkfot.

Når du kjøper symaskin vil det være en trykkfot montert på, dette er den foten du bruker til overlocksøm. 

Det finnes et spennende utvalg ekstra trykkføtter for overlockmaskin.
Etterhvert som du få ulike behov til ulike ting du skal sy, er det mulig å kjøpe separate syføtter som tilbehør. Pass på at du kjøper en fot som passer til akkurat din maskin. Det er litt ulikt festesystem og dimensjoner på ulike maskiner/maskinmerker.  HER kan du lese mer om ulike føtter.
Sy en prøvelapp
Sy alltid en prøvesøm når du skal stille inn trådspenning, stinglengde og differensialen for en søm. 

Når du klipper ut stoffet du skal sy i, så ta vare på alle små avklipp. Dermed kan du sy prøvelapper i det faktiske stoffet. Dette gir deg mulighet til å stille inn sømmene helt perfekt for prosjektet ditt.
Stille inn trådspenning, stinglengde og differensialen
Vi tar utgangspunkt i en 4-tråders overlocksøm.
Slik går du frem:

1. Sy ca 10 cm på en prøvesøm. Vurder stingene, er de slik du vil ha dem? Har de riktig funksjon og ser de pene ut?

Du kan korrigere sømmen ved å justere følgende:

2. Trådspenning.
Trådspenningen reguleres ved å justere hjulene som vist på bildet. Begynn alltid med alle hjulene på 3. Du justerer bare trådspenningen dersom sømmen tilsier det.

2.a. Overtrådene
Overtrådene justeres ved de to hjulene til venstre. Dette er det som synes på sømmens forside/rettside.

2.b. Undertrådene
Underrådene justeres ved de to hjulene til høyre. Dette er det som synes på sømmens bakside/vrangside.3. Stinglengde
Stinglenden kan justeres ved å vri på det øverste hjulet på siden av maskinen.

4.) Differensialen
Du kan justere differensialen, som betyr hvordan maskinen mater inn stoff i forhold til stingene. Lavt tall holder igjen stoffet litt, mens høyt tall mater stoffet raskere. Dette er det nederste hjulet på siden.
Klar til å sy!
Overlockmaskinen kan du bruke både på strikkede/stretchy og vevde materialer, og det geniale er at den skjærer, monterer og kaster over i én og samme operasjon.

Når det går galt...
En helt vanlig ting som skjer, er at sømmen plutselig blir løkker og trådsurr. Kanksje maskinen til og med stopper å sy. Da er ofte problemet at tråden har hoppet ut av banen sin, altså at ett eller flere punkter i treingen av tråden har hoppet ut. Det kan også være at én av trådene har røket. Løsning: Du må tre maskinen på nytt!

Tips til ditt aller første prosjekt!
HER er et prosjekt som lærer deg å lese et symønster og å følge en sømbeskrivelse. Dette prosjektet kan du godt sy på overlockmaskin. Når dette er unnasgjort, er du klar for f.eks AMY TOP eller ANDREA SWEAT. Begge disse prosjektene er enkle og overkommelige, og grundig forklart.

Mange nye ord og uttrykk?
Vi forklarer ord, uttrykk og begreper HER.