Vilkår og betingelser

Denne avtalen gjelder mellom deg, brukeren av denne nettsiden, SEWphisticated.no, og Scandinavian Home Products AS, eieren(e) av denne nettsiden. Din samtykke til å overholde vilkårene og betingelsene nedenfor anses å inntreffe ved din første bruk av nettstedet. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse vilkårene og betingelsene, bør du slutte å bruke nettstedet umiddelbart. Din bestilling utgjør et kontraktsmessig tilbud, og vår aksept av dette tilbudet anses å skje når vi sender en e-postbekreftelse til deg som indikerer at bestillingen din har blitt akseptert.

Tilbud og velkomstgaver

Annonserte priser, tilbud og velkomstgaver gjelder kun nye abonnenter i Norge, med mindre noe annet spesifikt fremgår. SEWphisticated.no forbeholder seg retten til å når som helst endre eller fjerne tilbud.

Gavekort er gyldig i 12 måneder fra innkjøpsdato og kan ikke refunderes i penger.

Abonnementsperioden

Abonnementet forskuddsbetales månedsvis og løper til det sies opp.

Oppsigelse av abonnementsavtalen

Du kan når som helst si opp abonnementsavtalen. Dette gjør du ved å logge deg på og deretter klikke på konto i menyen. Det er ingen bindingstid på våre abonnementer, men vi refunderer ikke betaling for forhåndsbetalte abonnementer. Manglende betaling vil ikke anses som gyldig oppsigelse.

Angrerett

Angreretten bortfaller ved påbegynt nedlasting og strømming av digitale tjenester, også selv om dette ikke fullføres i sin helhet.

Reklamasjon

SEWphisticated.no vil levere produktet i samsvar med spesifikasjonen som er oppgitt på sewphisticated.no. Personlig synspunkter på produktet gir deg ikke rett til å få tilbake kjøpesummen med mindre du har rett til å heve kjøpet etter forbrukerkjøpsloven eller benytter angreretten innen tidsfristen. Se vilkår for angrerett i punktet "Angrerett".

Betaling

Betaling for abonnement skjer månedsvis med forskuddsbetaling, med mindre annet er spesifisert.

Endringer av priser, vilkår m.m.

SEWphisticated.no forbeholder seg retten til å endre priser, kjøpsbetingelser, retningslinjer for personvern og innholdet og sammensetningen av produkter og tjenester. Endringer varsles gjennom informasjonstekst i hensiktsmessige kanaler slik som nyhetsbrev og gjelder fra og med fornyelse av abonnementet.

Tilgangskontroll på digitale tjenester

Innloggingsdetaljer til digitale tjenester er personlige og kan ikke deles med noen utenfor din husstand. Vi forbeholder oss retten til å stenge tilgangen til digitale tjenester uten forutgående varsel og kompensasjon hvis innloggingsdetaljer deles med andre.

Minstealder for kjøp

Du må være 18 år eller eldre for å kunne kjøpe et abonnement hos SEWphisticated.no. Hvis du er under 18 år, må foresatte gjennomføre kjøpet.

Kontaktinformasjon

Du kan sende oss en e-post til hello@sewphisticated.no eller bruke kontaktskjema som du finner her.

Personvern

For informasjon om hvordan SEWphisticated.no behandler dine personopplysninger, se våre personvernsopplysninger (www.sewphisticated.no/privacy). SEWphisticated lagrer ikke kortdetaljer.

Nettstedets tilgjengelighet 

Nettstedet leveres «som det er» og på en «som tilgjengelig»-basis. Vi gir ingen garanti for at nettstedet eller fasilitetene vil være fri for defekter og/eller feil, og vi gir ingen form for refusjon for strømbrudd. Vi gir ingen garantier (uttrykkelig eller underforstått) for egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet av informasjon, kompatibilitet og tilfredsstillende kvalitet. Vi aksepterer intet ansvar for forstyrrelser eller manglende tilgjengelighet av nettstedet som skyldes eksterne årsaker, inkludert, men ikke begrenset til, utstyrssvikt i Internett-leverandøren, feil på vertsutstyr, feil i kommunikasjonsnettverk, strømbrudd, naturhendelser, krigshandlinger eller juridiske begrensninger og sensur.