Usikker på hva vi mener ?

Begrepsliste
Begrepslisten inneholder beskrivelser og forklaringer av ord og begreper vi bruker i tekster og forklaringer.
Listen er alfabetisk slik at det skal være enkelt å lete seg fram til ordene vi har brukt for å få en forklaring på hva det betyr. Listen vil oppdateres jevnlig.