Samtykkeskjema

Jeg gir herved mitt frivillige og informerte samtykke til å delta som betatester for Sewphisticated. Jeg forstår og aksepterer at min deltakelse innebærer testing av ulike aspekter av gjennomføring av kurs, inkludert funksjonalitet, brukervennlighet og ytelse.
Jeg er klar over at som betatester kan jeg bli bedt om å gi tilbakemeldinger, rapportere feil, og dele mine erfaringer med SEWphisticateds utviklingsteam. Jeg forstår at denne tilbakemeldingen vil være verdifull for å forbedre tjenesten før den lanseres offisielt.
Videre aksepterer jeg at all informasjon jeg gir i løpet av betatestingen vil behandles konfidensielt av SEWphisticated. Jeg forstår at jeg ikke skal dele, publisere eller distribuere noen detaljer om tjenesten uten skriftlig tillatelse fra SEWphisticated.
Jeg er klar over at deltakelsen min er frivillig, og jeg har rett til å avslutte min deltakelse som betatester når som helst uten å gi noen grunn. Jeg aksepterer også at SEWphisticated forbeholder seg retten til å avslutte min deltakelse som beta-tester av hvilken som helst grunn.
Ved å samtykke til denne avtalen, bekrefter jeg at jeg har lest og forstått vilkårene for betatestingen og at jeg godtar å følge dem i løpet av min deltakelse.
Dette samtykket er gyldig fra 02.09.23 og gjelder til 01.11.23, med mindre det avsluttes tidligere av meg eller SEWphisticated.