Personvern

Disse retningslinjene gjelder mellom deg, brukeren av dette nettstedet og SEWphisticated.no, eieren og leverandøren av dette nettstedet. Disse retningslinjene gjelder vår bruk av alle data som samles inn av oss i forbindelse med din bruk av nettstedet og eventuelle tjenester eller systemer der.

1. Definisjoner og tolkning

I denne policyen skal følgende begreper ha følgende betydning:
"Konto": betyr samlet personlig informasjon, betalingsinformasjon og legitimasjon som brukes av brukere for å få tilgang til materiale og/eller kommunikasjonssystem på nettstedet; 
"Innhold": betyr all tekst, grafikk, bilder, lyd, video, programvare, datasamlinger og enhver annen form for informasjon som kan lagres på en datamaskin som vises på eller utgjør en del av denne nettsiden; "Cookie": betyr en liten tekstfil plassert på datamaskinen din av Scandinavian Home Products AS Ltd når du besøker visse deler av denne nettsiden. Dette lar oss identifisere tilbakevendende besøkende og analysere deres surfevaner på nettstedet. 
"Data": betyr samlet all informasjon du sender til nettstedet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, kontodetaljer og informasjon som sendes inn ved hjelp av noen av våre tjenester eller systemer; 
"Scandinavian Home Products AS": betyr Scandinavian Home Products AS, ADRESSE; 
"Tjeneste": betyr samlet alle nettbaserte fasiliteter, verktøy, tjenester eller informasjon som Scandinavian Home Products AS gjør tilgjengelig via nettstedet enten nå eller i fremtiden; 
"System": betyr enhver nettbasert kommunikasjonsinfrastruktur som Scandinavian Home Products AS gjør tilgjengelig via nettstedet enten nå eller i fremtiden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nettbasert e-post, oppslagstavler, live chat-fasiliteter og e-postlenker; 
"Bruker" / "Brukere": betyr enhver tredjepart som har tilgang til nettstedet og ikke er ansatt av Scandinavian Home Products AS og som handler i løpet av deres ansettelse; og 
"Nettsted": betyr nettstedet du bruker for øyeblikket (www.sewphisticated.no) og eventuelle underdomener til dette nettstedet (f.eks. subdomain.yourschool.com) med mindre det er uttrykkelig ekskludert av deres egne vilkår og betingelser.

2. Data

Uten begrensning kan noen av følgende data samles inn:  
2.1 navn; 
2.2 fødselsdato;
2.3 stillingstittel og yrke;
2.4 kontaktinformasjon som e-postadresser og telefonnumre;
2.5 demografisk informasjon som postnummer, preferanser og interesser;
2.6 finansiell informasjon som kreditt-/debetkortnumre;
2.7 IP-adresse (samles automatisk);
2.8 nettlesertype og versjon (samles inn automatisk);
2.9 operativsystem (automatisk samlet inn);
2.10 en liste over URL-er som starter med et henvisningssted, aktiviteten din på denne nettsiden og nettstedet du går ut til (samles automatisk inn); og 
2.11 Informasjonskapselinformasjon (se punkt 10 nedenfor).

3. Bruk av data

3.1 Alle personlige data du sender inn vil bli oppbevart av Scandinavian Home Products AS så lenge du bruker tjenestene og systemene som tilbys på nettstedet. Data som du kan sende inn gjennom et hvilket som helst kommunikasjonssystem som vi kan levere, kan oppbevares i en lengre periode på opptil ett år.
3.2 Med mindre vi er forpliktet eller tillatt ved lov å gjøre det, og underlagt punkt 4, vil ikke dataene dine bli utlevert til tredjeparter. Dette inkluderer våre tilknyttede selskaper og/eller andre selskaper innenfor gruppen vår. 
3.3 Alle personopplysninger lagres sikkert i samsvar med prinsippene i Data Protection Act 1998. For mer informasjon om sikkerhet, se klausul 9 nedenfor. 
3.4 Enhver eller alle de ovennevnte dataene kan kreves av oss fra tid til annen for å gi deg best mulig service og opplevelse når du bruker nettstedet vårt. Spesifikt kan data brukes av oss av følgende årsaker:

3.4.1 intern journalføring;
3.4.2 forbedring av våre produkter/tjenester;
3.4.3 overføring via e-post av reklamemateriell som kan være av interesse for deg;
3.4.4 kontakte for markedsundersøkelsesformål som kan gjøres ved hjelp av e-post, telefon eller post. Slik informasjon kan brukes til å tilpasse eller oppdatere nettstedet. 

4. Tredjeparts nettsteder og tjenester

Scandinavian Home Products AS kan fra tid til annen benytte andre parters tjenester for å håndtere saker som kan omfatte, men ikke er begrenset til, betalingshåndtering, levering av kjøpte varer, søkemotorfasiliteter, annonsering og markedsføring. Tilbyderne av slike tjenester har ikke tilgang til visse personopplysninger gitt av brukere av denne nettsiden. Eventuelle data som brukes av slike parter, brukes bare i den grad de krever det for å utføre tjenestene som Scandinavian Home Products AS ber om. Enhver bruk til andre formål er strengt forbudt. Videre må alle data som behandles av tredjeparter behandles innenfor vilkårene i denne policyen og i samsvar med Data Protection Act 1998.

5. Endring av virksomhetens eierskap og kontroll

5.1 Scandinavian Home Products AS kan fra tid til annen utvide eller redusere sin virksomhet, og dette kan innebære salg av visse divisjoner eller overføring av kontroll over visse divisjoner til andre parter. Data levert av brukere vil, der det er relevant for en divisjon som er overført på denne måten, bli overført sammen med den divisjonen, og den nye eieren eller den nylig kontrollerende parten vil, i henhold til vilkårene i denne retningslinjen, ha tillatelse til å bruke dataene til de formål som den ble levert av deg.
5.2 I tilfelle data som sendes inn av brukere vil bli overført på en slik måte, vil du bli kontaktet på forhånd og informert om endringene. Når du blir kontaktet, vil du få valget mellom å få dataene dine slettet eller tilbakeholdt fra den nye eieren eller kontrolløren.

6. Kontrollere tilgangen til dine data

6.1 Uansett hvor du er pålagt å sende inn data, vil du få muligheter til å begrense vår bruk av disse dataene. Dette kan inkludere følgende:
6.1.1 bruk av data til direkte markedsføringsformål; og
6.1.2 dele data med tredjeparter

7. Din rett til å holde tilbake informasjon

7.1 Du kan få tilgang til visse områder av nettstedet uten å oppgi noen data i det hele tatt. For å bruke alle tjenester og systemer som er tilgjengelige på nettstedet, kan du imidlertid bli bedt om å sende inn kontoinformasjon eller andre data.
7.2 Du kan begrense nettleserens bruk av informasjonskapsler. For mer informasjon se punkt 10 nedenfor.

8. Tilgang til dine egne data

8.1 Du kan få tilgang til kontoen din når som helst for å se eller endre dataene. Du må kanskje endre eller oppdatere dataene dine hvis omstendighetene dine endrer seg. Ytterligere data om dine markedsføringspreferanser kan også lagres, og du kan endre dette når som helst.
8.2 Du har rett til å be om en kopi av dine personopplysninger mot betaling av et lite gebyr.  

9. Sikkerhet

Datasikkerhet er av stor betydning for Scandinavian Home Products AS, og for å beskytte dataene dine har vi innført passende fysiske, elektroniske og ledelsesmessige prosedyrer for å beskytte og sikre data som samles inn på nettet.

10. Endringer i denne policyen

Scandinavian Home Products AS forbeholder seg retten til å endre disse personvernreglene som vi finner nødvendig fra tid til annen eller som kan være påkrevd ved lov. Eventuelle endringer vil umiddelbart bli lagt ut på nettstedet, og du anses å ha akseptert vilkårene i retningslinjene ved første gang du bruker nettstedet etter endringene.

11. Kontakt oss

Hvis det er spørsmål angående denne personvernreglene kan du kontakte oss på hello@sewphisticated.no