Lær mer om...
Vanskelighetsgrad
Våre prosjekt har vanskelighetsgrad fra 1 til 4.
I teksten under forklarer vi deg forskjellen på dem.
Vanskelighetsgraden på våre syprosjekter, er kategorisert ut fra hvor vanskelig eller avanserte disse delene er:
  • Hvor vanskelig er det å sy?
  • Hvor vanskelig er det å lese/forstå mønsteret?
  • Hvor mange ulike klippe/sy-operasjoner må jeg gjennom?
Vanskelighetsgrad 2 av 4
Har sydd litt fra før og er litt erfaren. Prosjekter på nivå 2 krever at du har sydd litt tidligere og at du vet hvordan du leser og bruker et symønster. Prosjekter på dette nivået kan godt være raske, men det vil også finnes litt mer tidkrevende prosjekter på nivå 2.
Vanskelighetsgrad 3 av 4
Erfaren. Prosjekter får vanskelighetsgrad 3 når de inneholder mange steg, og krever at du er såpass erfaren at du tåler en litt mer overfladisk forklaring og fremgangsbeskrivelse. Her vil vi ta for gitt at du allerede kan og forstår en del elementære teknikker og operasjoner.
Vanskelighetsgrad 4 av 4
Nivå 4 er avansert. Dette nivået krever mye erfaring og kunnskap om søm og symønster. Her tar vi for gitt at du selv forstår flere av stegene, og våre forklaringer og fremgangsbeskrivelser er i stikkordsform og mer overordnet. Prosjektene er store og du vil trenge flere økter/dager.