Lær mer om.....
Overlockfot
Denne foten kan gjøre flere ulike typer sømmer som sik-sak, overlocksøm og forsterket overlocksøm. Vi viser deg noen eksempler på de mest brukte sømmene for denne foten her.
Overlock søm
Overlock søm er en nyttig søm som finnes på de fleste symaskiner. Denne sømmen brukes for å sy og kaste over sårkanten/ytterkanten på stoffet samtidig. Brukes ofte til å sy sammen to stoffer og kaste over samtidig. Sømmen kan ikke klyvpresses etter at to stoff stykker er sydd sammen med denne sømmen.
Foten har en liten styrelinjal som ligger under børstehodet og som gjør det enkelt å få en pen overlocksøm som ligger nøyaktig i ytterkanten av stoffet hele veien. Sy mens du fører sårkante/ytterkant langs styrelinjalen på foten.

Ved bruk av overlock foten er det viktig å passe på at stingbredden er stilt inn på 5.0 eller bredere. Dette må gjøres for å forhindre at nålen treffer foten.
Vi har sydd på en Janome Embla, sømvalg refererer til denne maskinens sømmer, det kan være at din maskin har et annet nummer på denne sømmen, velg da det som blir riktig på din maskin.

Sømvalg på maskinen:
09
Overtrådspenning:
3-7 denne må justeres om sømmen ikke legger seg pent, gjør utprøvninger på en liten stoffbit først. Vi hadde overtrådspenningen på 5 på vårt eksempel under.
Trykkfot:
Overlockfot, har du en Janomemaskin, er det fot C.
Write your awesome label here.

Overlock sømmen er lik på begge sider, det er ingen forskjell på rett-og vrangside.

Forsterket overlocksøm
Dette er et godt sømvalg for stoffer som har en tendens til å rakne mye, slik som lintøy og gabardin.
To rader med sik-sak søm sys samtidig over kanten for å sørge for at stoffet ikke rakner.Sy mens du fører stoffkantene langs styrelinjalen på foten. Sømmen kan ikke klyvpresses etter at to stoff stykker er sydd sammen med denne sømmen.

Ved bruk av C-foten er det viktig å passe på at stingbredden er stilt inn på 5.0 eller bredere. Dette må gjøres for å forhindre at nålen treffer foten.
Vi har sydd på en Embla maskin, sømvalg refererer til denne maskinens sømmer, det kan være at din maskin har et annet nummer på denne sømmen, velg da det som blir riktig på din maskin.

Sømvalg på maskinen:
10
Overtrådspenning:
3-7 denne må justeres om sømmen ikke legger seg pent, gjør utprøvninger på en liten stoffbit først. Vi hadde overtrådspenningen på 5 på vårt eksempel under.
Trykkfot:
Overlockfot, har du en Janomemaskin, er det fot C.
Write your awesome label here.

Forsterket overlocksøm er lik på begge sider, det er ingen forskjell på rett-og vrangside.

Sik-sak
Vi har sydd på Janome Embla, sømvalg refererer til denne maskinens sømmer, det kan være at din maskin har et annet nummer på denne sømmen, velg da det som blir riktig på din maskin.

Sømvalg
på maskinen: 07 Sik-sak
Overtrådspenning:
3-7 denne må justeres om sømmen ikke legger seg pent, gjør utprøvninger på en liten stoffbit først. Vi hadde overtrådspenningen på 5 på vårt eksempel under.
Trykkfot:
Overlockfot, har du en Janomemaskin, er det fot C.

Merk at sømvalg på maskin og i display viser trykkfot A som fotvalg, men her viser vi sømmen utført med overlockfot da det er denne som har guide for stoffet og er spesialdesignet for nettopp å få sømmen til å legge seg jevnt langs ytterkant av stoffet.


Write your awesome label here.

Sik-sak sømmen er lik på begge sider, det er ingen forskjell på rett-og vrangside.