Lær mer om...
Stingplaten
Hvordan bruke stingplaten
Tallene på stingplaten angir avstanden mellom nålen og merket/ streken. Dette er når nålen står i midtstilling. Når du lar stoffkanten følge merkene på stingplaten, har du altså helt kontroll på hvor langt fra stoffkanten nålen syr. Genialt!  
Merkene på stingplaten er der fordi det skal være til hjelp når vi vil sy hele sømmen i samme avstand til stoffets kant. Dette er super hjelp for å få rette, jevne sømmer.
Det oppgis både inch/tomme og mm på stingplatene fordi symaskinene er internasjonale. På mønster og sømforklaringer man kjøper i Europe, vil det være oppgitt mål i mm og cm.
10 mm = 1 cm.

Inch/tomme er merket blå.
Millimeter er merket rosa.

10 = 10 mm fra nålen
15 = 15 mm fra nålen
20 = 20 mm fra nålen


Eksempel: Slik legger du stoffet inn i symaskinen dersom du vil at sømmen skal være 10 mm fra stoffkanten. (NB! Når nålen står i midtstilling.)

Merket for 10 mm bruker man ofte, fordi de fleste mønster har sømrom på 1 cm.

Tallet 10 på stingplaten betyr 10 mm = 1 cm.

Bildene under viser bruk av stingplaten. Her skal sømmen syes på 1 cm fordi mønsteret har 1 cm sømrom.
Under ser du tegninger av hvordan stoffet legges inn i symaskinen ved ulike valg av sømavstand til stoffkanten.
Tips!
En annen smart løsning, er å bruke quiltelinjalen som følger med symaskinen. Den er en god løsning når du vil lage en søm/stikning i litt stor avstand fra stoffets kant. Den ser ut som en metallpinne med bøy på. Den kan træs inn i et hull bak ved trykkfoten og festes med skruen som sitter der. Nå får du en rett og pen stikning i jevn avstand fra kanten!

På bildet syes sømmen/stikningen 4 cm fra stoffets kant.