Bli inspirert av...
Overføre linjer
Overføre linjer ved hjelp av tråkletråd.
Ofte trenger man å overføre linjer fra en side av arbeidet til en annen, slik at produktet blir likt på høyre og vestre side. Dette er en rask og enkelt måte å overføre linjer ved hjelp av tråkletråd. 
1.) Her er linjen som skal overføres fra den ene stoffbiten til den andre.
4.) La det være igjen en lang tråd i hver ende av tråklingen. 
2.) Legg stoffbitene presist oppå hverandre.
5.) Dra ut stingene slik at de blir veldig løse.
3.) Sy med tråklesting på linjen. I eksempelet syr vi med dobbel tråd, du kan gjerne tråkle med enkel tråd.
6.) Dra stoffbitene forsiktig fra hverandre.
7.) Klipp stingene slik at stoffbitene går fra hverandre.
8a.) Skill de to stoffbitene forsiktig fra hverandre. Pass på at det blir igjen tråder på begge markeringene.
8b.) Slik ser det ut på baksiden av stoffbitene.
Eksempel på teknikken i bruk.
Her viser vi et eksempel på hvordan denne teknikken kan brukes i praksis. Eksempelet her er hentet fra Redesignprosjektet "Fra dressjakke til halterneck top", prosjektet kan du se her.
Her har vi sydd tråklestingene langs skjæringen slik at vi kan overføre den fra jakkens høyre side til jakkens venstre side.
Legg merke til at vi har tråklet med korte sting langs originallinjen og lange sting langs den nye linjen. Dette er fordi vi vil sikre at vi får lange tråder langs den nye linjen for at den skal bli så synlig som mulig.
Vi klippet stingene langs originallinjen (i stedet for å klippe mellom delene slik vi gjorde i eksempelet med de hvite lappene).
Deretter separerte vi de to jakkesidene forsiktig fra hverandre. Vi passet på at trådene ikke ble trukket ut av siden vi skulle markere.
Her er linjen overført fra jakkens høyre side til jakkens venstre side.