Lær mer om...
Notch
Notch, syhakk, symerke. Alle symønstre har notches. Lær her hva notch er og hvordan du bruker det. 
Kjært barn har mange navn.
Notch, syhakk, symerke, hakk... og du kan sikkert noen flere.


Notches brukes til å markere presist hvor du skal legge mønsterbitene oppå hverandre når du skal sy/montere mønsterbitene sammen. Du gjør slik: Klipp 5 mm hakk med saks der du ser at et notch er markert på mønsteret. Dette gjør du før du fjerner papirmønsteret fra stoffet, når du har klipt ut mønsterdelene i stoff. Du klipper da gjennom både papiret og stoffet. Dermed blir notchene helt presist plassert.