Lær mer om.....
Glidelåsfot
Denne foten gjør det enkelt å sy i glidelås.
Glidelåsfoten gjør det enklere å sy i glidelås. Foten er utformet slik at du kan regulere nåleposisjonen slik at du kan sy helt inntil et glidelås. Den kan også brukes til sy andre sømmer der hvor det kan være vanskelig å komme nært noe, slik som en knapp eller lignende.

Vi har sydd på en Janome Embla, sømvalg refererer til denne maskinens sømmer, det kan være at din maskin har et annet nummer på denne sømmen, velg da det som blir riktig på din maskin, symbolene er stort sett like uavhengig av merke på maskinen du bruker. Symbol for søm på bilde under.


Sømvalg
på maskinen: 01 Rettsøm
Overtrådspenning:
 1-4, denne må justeres om sømmen ikke legger seg pent, gjør utprøvninger på en liten stoffbit først. Vi hadde overtrådspenningen på 4 på vårt eksempel under.
Trykkfot:
Glidelåsfot, har du en Janomemaskin er dette fot E.


Merk: Nålens posisjon justeres slik at maskinen syr så nært glidelåset som mulig. Gjør en utprøvning først for å justere korrekt. Vi benyttet maskinenes standard innstilling for rettsøm og endret nåleposisjonen slik at sømmen kom nært nok glidelåset i dette eksemplet.
Write your awesome label here.
Juster nålens posisjon før du syr. Bytt feste fra høyre til venstre side etter behov.
Glidelåsfoten gjør det mulig å sy nær hindringer, i dette tilfellet, tennene på glidelåset, uten at selve trykkfoten er i veien. Husk å justere nålen i riktig posisjon og sjekk at den ikke